Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie promocji i organizacji wolontariatu pn. „Młodzieżowe Centrum Wolontariatu” w 2024 roku, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU:

Składanie ofert do 28.02.2024 r.

Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 15.03.2024 r. *

Rozstrzygnięcie konkursu do 22.03.2024 r. *

 

*Terminy mogą ulec zmianie, jednak z zachowaniem terminów określonych w pkt. VII ust. 3 i ust. 4 niniejszego ogłoszenia.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Biurze Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 17 w Opolu, adres e-mail: a.malinowska@opolskie.pl; tel.: 77 44 67 840.

Osoba odpowiedzialna:Barbara Kamińska Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 06.02.2024
Wytworzono przez: Agnieszka Malinowska
Opublikowano: 06.02.2024, 13:25
Opublikowano przez: Amelia Gąsiorowska
Zmodyfikowano: 21.03.2024, 08:34
Zmodyfikowano przez: Amelia Gąsiorowska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 160

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry