Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1–32a tej ustawy na realizację przedsięwzięć w ramach 6 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego na 2024 r. pn. 1) „Kulturalna Essa”, 2) „Muzyczna Essa” i 3) „Muzyczna Essa”, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU:

Procedura niniejszego konkursu będzie przeprowadzana w oparciu o następujące terminy:

ETAP KONKURSU TERMIN KOŃCOWY
Składanie ofert do 13 marca 2024 r.
Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 29 marca 2024 r.*
Rozstrzygnięcie konkursu do 8 kwietnia 2024 r.*

* terminy mogą ulec zmianie, jednak z zachowaniem terminów określonych w pkt. VII ust. 3 i ust. 4 niniejszego ogłoszenia

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Ozimska 19 w Opolu, adres e-mail: w.duda@opolskie.pl tel. 77/ 444 55 39.

Osoba odpowiedzialna:Bartosz Medyk – Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 20.02.2024
Wytworzono przez: Wioleta Duda
Opublikowano: 20.02.2024, 14:05
Opublikowano przez: Wioleta Duda
Zmodyfikowano: 03.04.2024, 15:19
Zmodyfikowano przez: Wioleta Duda
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 165

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry