Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów w zakresie realizacji przedsięwzięć w ramach 6 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego pn.: „Festynowo i sportowo – wydarzenia łączące pokolenia”, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy

  HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU

Procedura niniejszego konkursu będzie przeprowadzana w oparciu o następujące terminy:

 

ETAP KONKURSU TERMIN KOŃCOWY
Składanie ofert do 7.03.2024 r.
Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 21.04.2024 r.*
Rozstrzygnięcie konkursu do 11.05.2024 r.*

*Terminy mogą ulec zmianie, jednak z zachowaniem terminów określonych w pkt. VII ust. 3 i ust. 4 niniejszego ogłoszenia.

Data ważności:07.03.2024
Osoba odpowiedzialna:Barbara Kamińska

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 13.02.2024
Wytworzono przez: Monika Jodko
Opublikowano: 13.02.2024, 11:24
Opublikowano przez: Monika Jodko
Zmodyfikowano: 24.04.2024, 11:15
Zmodyfikowano przez: Monika Jodko
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 66

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry