Zarząd Województwa Opolskiegoogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „OPOLSKIE DLA MŁODZIEŻY – EUROPA TO MY” skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU:

Składanie ofert do 31.01.2024 r.

Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 01.03.2024 r. *

Rozstrzygnięcie konkursu do 16.03.2024 r. *

*Terminy mogą ulec zmianie, jednak z zachowaniem terminów określonych w pkt. VII ust. 3 i ust. 4 niniejszego ogłoszenia.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Biurze Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 17 w Opolu, adres e-mail: a.malysiak@opolskie.pl; tel.: +48 77 44 67 844.

Osoba odpowiedzialna:Anna Małysiak

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 09.01.2024
Wytworzono przez: Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Barbara Kamińska
Opublikowano: 09.01.2024, 15:56
Opublikowano przez: Amelia Gąsiorowska
Zmodyfikowano: 20.06.2024, 11:07
Zmodyfikowano przez: Amelia Gąsiorowska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 399

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry