Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych sportów motorowych w 2024 roku pn. OPOLSKIE SPORTY MOTOROWE, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU:

Procedura niniejszego konkursu będzie przeprowadzana w oparciu o następujące terminy:

ETAP KONKURSU TERMIN KOŃCOWY
Składanie ofert do 8.02.2024 r.
Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 21.02.2024 r.*
Rozstrzygnięcie konkursu do 26.03.2024 r.*

*Terminy mogą ulec zmianie, jednak z zachowaniem terminów określonych w pkt. VII ust. 3 i ust. 4 niniejszego ogłoszenia.

 

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Żeromskiego 3 w Opolu, tel. 77 5416807, adres e-mail: p.grzyb@opolskie.pl

Data ważności:08.02.2024
Osoba odpowiedzialna:Roman Stęporowski - Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 16.01.2024
Wytworzono przez: Piotr Grzyb
Opublikowano: 16.01.2024, 09:05
Opublikowano przez: Piotr Grzyb
Zmodyfikowano: 18.03.2024, 15:53
Zmodyfikowano przez: Piotr Grzyb
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 317

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry