Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwo i ochrony ludności w obszarze ratownictwa wodnego turystów w regionie w 2024 roku pn. „RATOWNICTWO TURYSTÓW”, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU:

Procedura niniejszego konkursu będzie przeprowadzana w oparciu o następujące terminy:

 

ETAP KONKURSU TERMIN KOŃCOWY
Składanie ofert do 26 lutego 2024 r.
Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 25 marca 2024 r.*
Rozstrzygnięcie konkursu do 8 kwietnia 2024 r.*

*Terminy mogą ulec zmianie, jednak z zachowaniem terminów określonych w pkt. VII ust. 3 i ust. 4 niniejszego ogłoszenia

Data ważności:26.02.2024
Osoba odpowiedzialna:Roman Stęporowski - Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 30.01.2024
Wytworzono przez: Tomasz Okaj
Opublikowano: 30.01.2024, 14:32
Opublikowano przez: Piotr Grzyb
Zmodyfikowano: 19.03.2024, 10:21
Zmodyfikowano przez: Anna Mróz-Gryc
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 166

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry