Otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2024 roku zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania inicjatyw aktywizujących społeczności lokalne pn. “EUROPEJSKIE OPOLSKIE – 20 LAT CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ” skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU:

Składanie ofert do 19.02.2024 do godz. 9.00

Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 9.04.2024 r.

Rozstrzygnięcie konkursu do 16.04.2024 r.

*Terminy mogą ulec zmianie, jednak z zachowaniem warunku określonego w pkt. V ust.3 i ust.4 niniejszego ogłoszenia.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Barlickiego 17 w Opolu, adres e-mail: t.kiecon@opolskie.pl tel. 77 5416 824.

Data ważności:19.02.2024
Osoba odpowiedzialna:Agnieszka Okupniak Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 23.01.2024
Wytworzono przez: Teresa Kiecoń Główny Specjalista Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
Opublikowano: 23.01.2024, 08:48
Opublikowano przez: Teresa Kiecoń
Zmodyfikowano: 13.03.2024, 10:19
Zmodyfikowano przez: Teresa Kiecoń
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 549

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry