Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2024 zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Opolskie ze smakiem” skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU:

Składanie ofert do 18.02.2024 r.

Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 07.04.2024 r.*

Rozstrzygnięcie konkursu do 22.04.2024 r.*

*terminy mogą ulec zmianie, jednak z zachowaniem terminów określonych w pkt. VII ust. 3 i ust. 4 niniejszego ogłoszenia

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Hallera 9 w Opolu, adres e-mail: zesmakiem@opolskie.pl, tel. 77 44 82 109,77 44 82 159

Data ważności:18.02.2024
Osoba odpowiedzialna:Joanna Harus- Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 23.01.2024
Wytworzono przez: Joanna Harus- Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Opublikowano: 23.01.2024, 09:38
Opublikowano przez: Arkadiusz Głąb
Zmodyfikowano: 15.04.2024, 13:47
Zmodyfikowano przez: Anna Bodzioch
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 874

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry