Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wzakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1 – 32a tej ustawy na realizację przedsięwzięć w ramach „Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 r. – VI edycja” pn.: „Postaw na siebie i na najbliższych” w 2024 roku

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU:

Procedura niniejszego konkursu będzie przeprowadzana w oparciu o następujące terminy:

ETAP KONKURSU TERMIN KOŃCOWY
Składanie ofert do 25 lutego 2024 r.
Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 28 marca 2024r.*
Rozstrzygnięcie konkursu do 29 kwietnia 2024r. *

*termin może ulec zmianie, jednak z zachowaniem terminów określonych w pkt VII. 3 i VII. 4 niniejszego ogłoszenia

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Ozimska 19 p. VIII, pok. 818, adres e-mail: a.jasiewicz@opolskie.pl, tel. 7744 45 515

Data ważności:25.02.2024
Osoba odpowiedzialna:Izabela Damboń-Kandziora - Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 29.01.2024
Wytworzono przez: Alicja Jasiewicz
Opublikowano: 29.01.2024, 14:36
Opublikowano przez: Aldona Stahlberger
Zmodyfikowano: 01.02.2024, 14:52
Zmodyfikowano przez: Aldona Stahlberger
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 173

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry