Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego województwa opolskiego w 2024 roku pn. „Ochrona dzikich zwierząt” skierowanego do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU:

Składanie ofert do 16.02.2024 r.

Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 26 kwietnia 2024 r.

Rozstrzygnięcie konkursu do 16.05.2024 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie merytorycznym: Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Hallera 9 w Opolu, adres e-mail: k.nowak@opolskie.pl, tel. 77 4483 276.

Data ważności:16.02.2024
Osoba odpowiedzialna:Małgorzata Juszczyszyn-Pieczonka, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 23.01.2024
Wytworzono przez: Kamil Nowak
Opublikowano: 23.01.2024, 09:28
Opublikowano przez: Kamil Nowak
Zmodyfikowano: 27.03.2024, 07:50
Zmodyfikowano przez: Kamil Nowak
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 78

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry