Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w 2024 roku pn. „OPOLSKIE ŻYCZLIWE I RÓŻNORODNE” skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU:

Procedura niniejszego konkursu będzie przeprowadzana w oparciu o następujące terminy:

ETAP KONKURSU TERMIN KOŃCOWY
Składanie ofert do 02 marca 2024 r.
Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 01 kwietnia 2024r.*
Rozstrzygnięcie konkursu do 16 kwietnia 2024r. *

*termin może ulec zmianie, jednak z zachowaniem terminów określonych w pkt VII. 3 i VII. 4 niniejszego ogłoszenia

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Biurze Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego adres e-mail: m.jodko@opolskie.pl, tel. 7744 67 842

Data ważności:02.03.2024
Osoba odpowiedzialna:Barbara Kamińska - Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywateslkiego

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 30.01.2024
Wytworzono przez: Monika Jodko
Opublikowano: 30.01.2024, 08:51
Opublikowano przez: Monika Jodko
Zmodyfikowano: 06.05.2024, 12:24
Zmodyfikowano przez: Monika Jodko
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 649

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry