Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. Organizacje pozarządowe dla przyrody „Opolskie stawia na ryby” skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU:

Składanie ofert do 09.02.2024

Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 19.04.2024 r.

Rozstrzygnięcie konkursu do 09.05.2024 r.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Hallera 9 w Opolu, adres e-mail: k.kuras@opolskie.pl , tel.: 77 44 82 110 oraz m.aleksandrowicz@opolskie.pl, tel.: 77 44 82 116.

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 15.01.2024
Wytworzono przez: Marcin Oszańca Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Opublikowano: 15.01.2024, 14:31
Opublikowano przez: Małgorzata Kowalczyk
Zmodyfikowano: 11.04.2024, 15:46
Zmodyfikowano przez: Małgorzata Kowalczyk
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 175

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry