Opiniowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji w zakresie zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa

Kategoria:Zagospodarowanie przestrzenne
Komórka organizacyjna:Referat Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Podmioty uprawnione:

Wójt / burmistrz / prezydent miasta

Wymagania i potrzebne dokumenty:
  • Wniosek wójta / burmistrza / prezydenta miasta
  • Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji
Miejsce składania dokumentów:

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14 45-082 Opole lub Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej, ul. Hallera 9, 45-867 Opole

Organ właściwy:Zarząd Województwa Opolskiego - uchwała
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
  2. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej

Metryczka

Wytworzono: 11.01.2024
Wytworzono przez: Waldemar Zadka - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej
Opublikowano: 11.01.2024, 12:52
Opublikowano przez: Marta Maj
Zmodyfikowano: 27.02.2024, 09:37
Zmodyfikowano przez: Marta Maj
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 50

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry