DOA-ZP.272.35.2023 „Dostawa i wdrożenie oprogramowania usprawniającego proces zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami związanymi z korzystaniem ze środowiska oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych”

DOA-ZP.272.35.2023 „Dostawa i wdrożenie oprogramowania usprawniającego proces zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami związanymi z korzystaniem ze środowiska oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych”

Bezpośredni link: Strona prowadzonego postępowania

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00575696/01 z dnia 2023-12-28

Tryb zamówienia:Tryb podstawowy
Zamawiający:Województwo Opolskie
Data ogłoszenia:28.12.2023
Data ważności:29.02.2024

Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej

Zakres danych: Ogłoszenie nr 2023/BZP 00575696/01 z dnia 2023-12-28

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-ae82b56f-a55c-11ee-948d-82b0c04ef850

Bezpośredni link: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ae82b56f-a55c-11ee-948d-82b0c04ef850

Podstawa prawna: Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym (bez negocjacji) na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 Pzp, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.
Osoba wyłączająca:

Metryczka

Wytworzono: 02.01.2024
Wytworzono przez: Marcin Puszcz - Dyrektor DOA
Opublikowano: 02.01.2024, 09:36
Opublikowano przez: Monika Elceser
Zmodyfikowano: 02.01.2024, 09:49
Zmodyfikowano przez: Monika Elceser
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 147

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry