BIOAGRA S.A. z siedzibą w Warszawie – zawiadomienie o wszczęciu postępowania o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji położonych na terenie Zakładu Produkcji Etanolu “Goświnowice”

DOŚ-RPŚ.7222.53.2023.BG

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), w związku z art. 218 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54), Marszałek Województwa Opolskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany, na wniosek BIOAGRA S.A. z siedzibą w Warszawie, nr 8584/2023 z 23 października 2023 r., pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.III.MWi.7636-42/08 z 10 lipca 2009 r. (ze zmianami) dla instalacji położonych na terenie Zakładu Produkcji Etanolu „Goświnowice”.

Jednocześnie informuje o możliwości zapoznania się z dokumentacją złożoną w powyższej sprawie (po uprzednim umówieniu telefonicznym – tel. 77 44 29 351) oraz składania uwag i wniosków w terminie 30 dni od daty ukazania się zawiadomienia, w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (Opole, ul. Hallera nr 9, budynek C, pokój 24). Wnioski i uwagi w tej sprawie można składać w tym samym okresie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Ochrony Środowiska ul. Piastowska 14, 45-082 Opole (e-mail: dos@opolskie.pl), przez platformę internetową www.epuap.gov.pl lub osobiście w siedzibie Urzędu w godzinach 730 do 1530.

Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie oraz do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Opolskiego.

z upoważnienia

Marszałka Województwa Opolskiego

Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska

 

Małgorzata Juszczyszyn-Pieczonka

 

Data ważności:29.02.2024

Metryczka

Wytworzono: 29.01.2024
Wytworzono przez: Małgorzata Juszczyszyn-Pieczonka - Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska
Opublikowano: 30.01.2024, 08:39
Opublikowano przez: Barbara Gabryelska
Podmiot udostępniający: Marszałek Województwa Opolskiego
Liczba odwiedzin: 23

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry