Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich drogi wojewódzkiej nr 460

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich drogi wojewódzkiej nr 460 stanowiącej załącznik nr 2 do Uchwały Nr 11362/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich drogi wojewódzkiej nr 460 oraz rozpoczęcia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego.

Termin przeprowadzenia konsultacji:  12.01.2024 r. – 25.01.2024 r.

Sposób konsultacji: ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego będzie można zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Uchwały Nr 11362/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich drogi wojewódzkiej nr 460 oraz rozpoczęcia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, za pośrednictwem:

  1. poczty elektronicznej na adres e-mail dig@opolskie.pl,
  2. poczty tradycyjnej lub złożyć osobiście: w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul.  Gen.  J.  Hallera  9, 45-869 Opole, lub w punkcie informacyjnym  kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 – Ostrówek, 45-082 Opole.

Dokumenty podlegające konsultacjom:

  • projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich drogi wojewódzkiej nr 460

Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego, na podstawie której rozpoczyna się konsultacje:

Uchwała nr 11362/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 03.01.2024 r.

 

 

 

 

 

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 08.01.2024
Wytworzono przez: Karolina Superczyńska
Opublikowano: 08.01.2024, 12:46
Opublikowano przez: Karolina Superczyńska
Zmodyfikowano: 13.02.2024, 14:26
Zmodyfikowano przez: Karolina Superczyńska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 99

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry