Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert „OPOLSKA KULTURA CZEKA NA CIEBIE W 20-LECIE WEJŚCIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ” na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU

Procedura niniejszego konkursu będzie przeprowadzana w oparciu o następujące terminy:

ETAP KONKURSU TERMIN KOŃCOWY
Składanie ofert do 3 stycznia 2024 r.
Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 13 marca 2024 r.
Rozstrzygnięcie konkursu do 2 kwietnia 2024 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Żeromskiego 3 w Opolu, adres e-mail: dkd@opolskie.pl, tel. 77 44 29 334, 77 44 29 330.

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 04.12.2023
Wytworzono przez: Bartosz Swoboda
Opublikowano: 04.12.2023, 07:30
Opublikowano przez: Bartosz Swoboda
Zmodyfikowano: 13.02.2024, 08:02
Zmodyfikowano przez: Bartosz Swoboda
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 920

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry