Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2024 roku pn. „OPOLSKA TURYSTYKA”, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ETAP KONKURSU TERMIN KOŃCOWY
 

Składanie ofert

 

do 19 stycznia 2024 r.

 

Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert

 

do 9 lutego 2024 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu

 

do 5 marca 2024 r.

*Terminy mogą ulec zmianie, jednak z zachowaniem terminów określonych w pkt. VII ust. 3 i ust. 4 niniejszego ogłoszenia.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Żeromskiego 3 w Opolu, adres e-mail: turystyka@opolskie.pl, tel. 77 44 29 321 / 323

Data ważności:19.01.2024
Osoba odpowiedzialna:Roman Stęporowski - Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 18.12.2023
Wytworzono przez: Anna Mróz - Gryc
Opublikowano: 18.12.2023, 09:09
Opublikowano przez: Anna Mróz-Gryc
Zmodyfikowano: 19.03.2024, 10:13
Zmodyfikowano przez: Anna Mróz-Gryc
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 1553

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry