Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2024 roku pn. OPOLSKIE INTERNATIONALskierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ETAP KONKURSU                                                                         TERMIN KOŃCOWY
Składanie ofert                                                                                do 22.01.2024
Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert    Do 1.04.2024
Rozstrzygnięcie konkursu                                                             do 21.04.2024
*Terminy mogą ulec zmianie, jednak z zachowaniem warunku określonego w pkt.VII ust.3 i ust.4 niniejszego ogłoszenia

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Barlickiego 17 w Opolu, adres e-mail: i.sekowska@opolskie.pl tel. 77 44 29 342.

 

Data ważności:22.01.2024
Osoba odpowiedzialna:Agnieszka Okupniak, Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 19.12.2023
Wytworzono przez: Iwona Sękowska
Opublikowano: 19.12.2023, 08:19
Opublikowano przez: Iwona Sękowska
Zmodyfikowano: 04.03.2024, 13:58
Zmodyfikowano przez: Iwona Sękowska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 493

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry