Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie profesjonalizacji trzeciego sektora, budowania zdolności partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego pn. „DIALOG I PARTNERSTWO SIŁĄ REGIONU”, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU:

Składanie ofert do 02.01.2024 r.

Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 31.01.2024 r. *

Rozstrzygnięcie konkursu do 14.02.2024 r. *

*Terminy mogą ulec zmianie, jednak z zachowaniem terminów określonych w pkt. VII ust. 3 i ust. 4 niniejszego ogłoszenia.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Biurze Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 17 w Opolu, adres e-mail: a.malinowska@opolskie.pl; tel.: 77 44 67 840.

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 08.12.2023
Wytworzono przez: Barbara Kamińska - Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
Opublikowano: 08.12.2023, 13:39
Opublikowano przez: Paweł Wójcik
Zmodyfikowano: 29.01.2024, 15:07
Zmodyfikowano przez: Amelia Gąsiorowska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 384

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry