Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r., w zakresie wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów pn. „NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA DLA NGO W OPOLSKIM”, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU:

Składanie ofert do 08.01.2024 r.

Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 06.03.2024 r. *

Rozstrzygnięcie konkursu do 16.03.2024 r. *

*Terminy mogą ulec zmianie, jednak z zachowaniem terminów określonych w pkt. VII ust. 3 i ust. 4 niniejszego ogłoszenia.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Biurze Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 17 w Opolu, adres e-mail: magdalena.borecka@opolskie.pl; tel.: 77 44 67 832

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 15.12.2023
Wytworzono przez: Barbara Kamińska - Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
Opublikowano: 15.12.2023, 08:51
Opublikowano przez: Monika Jodko
Zmodyfikowano: 05.04.2024, 15:02
Zmodyfikowano przez: Paweł Wójcik
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 7279

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry