Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a tej ustawy poprzez realizację przedsięwzięć w ramach 6 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU

Procedura niniejszego konkursu będzie przeprowadzana w oparciu o następujące terminy:

ETAP KONKURSU TERMIN KOŃCOWY
Składanie ofert do 5 stycznia 2024 r.
Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 15 marca 2024 r.
Rozstrzygnięcie konkursu do 4 kwietnia 2024 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Żeromskiego 3 w Opolu, adres e-mail: dkd@opolskie.pl, tel. 77 44 29 331, 77 44 29 330.

Data ważności:05.01.2024
Osoba odpowiedzialna:Agnieszka Kamińska - Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 13.12.2023
Wytworzono przez: Marta Moskal-Kochman
Opublikowano: 14.12.2023, 09:03
Opublikowano przez: Bartosz Swoboda
Zmodyfikowano: 23.01.2024, 14:10
Zmodyfikowano przez: Dajana Biedroń
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 206

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry