Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany statutu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych.

 

Termin przeprowadzenia konsultacji:

12 grudnia – 26 grudnia 2023 r.

 

Sposób konsultacji:

Ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego będzie można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dzd@opolskie.pl na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego oraz z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiącego załącznik do uchwały Nr LVIII/599/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 października 2023 r.

 

Dokumenty podlegające konsultacjom:

  • projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych.

 

Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego, na podstawie której rozpoczęto konsultacje wraz z harmonogramem konsultacji:

Uchwała Nr 11084/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 grudnia 2023 r.

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 07.12.2023
Wytworzono przez: Izabela Damboń-Kandziora
Opublikowano: 07.12.2023, 12:25
Opublikowano przez: Katarzyna Obodzińska
Zmodyfikowano: 25.01.2024, 14:13
Zmodyfikowano przez: Katarzyna Obodzińska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 68

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry