Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Oddziałach Psychiatrii Sądowej Dl, D2 i B5 Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach

Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Oddziałach Psychiatrii Sądowej Dl, D2 i B5.

 

Oferty wraz z kompletem dokumentów wymienionych w  § 12 ust.1-3  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012r w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą  (Dz.U. z 2021 poz.430)  prosimy kierować w terminie 10 dni od dnia ukazania się ogłoszenia   na stronie BIP  Urzędu Marszałkowskiego   Województwa  Opolskiego  t.j. do dnia 22.12.2023r   pod  adres:

Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana

ul. Szpitalna 18, 
48-140  Branice.

 

Na kopercie kandydat zaznacza: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Oddziałach Psychiatrii Sądowej D1, D2 i B5”.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu mogą uzyskać materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala w dziale  Kadr – budynek Administracji I piętro p. 12.  tel.  77 4034307

Data ważności:22.12.2023

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 12.12.2023
Wytworzono przez: Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
Opublikowano: 12.12.2023, 12:48
Opublikowano przez: Aldona Stahlberger
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 119

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry