Obwieszczenie o wydaniu przez Marszałka Województwa Opolskiego decyzji nr DOŚ-III.7033.1.2023.JSz z dnia 28.12.2023 r. odmawiającej zmiany terminu realizacji decyzji nr DOŚ-III.7033.1.2021.JSz z dnia 28.06.2022 r., zmienionej decyzją Ministra Klimatu i Środowiska nr DIŚ-V.412.6.2022.ALS z dnia 29.07.2022r., w sprawie nałożenia na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązku ograniczenia akustycznego oddziaływania na środowisko autostrady A4 na odcinku węzeł Opole Południe – węzeł Krapkowice.

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 28.12.2023
Wytworzono przez: Małgorzata Juszczyszyn-Pieczonka - Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska
Opublikowano: 29.12.2023, 12:35
Opublikowano przez: Jarosław Szczęsny
Podmiot udostępniający: Marszałek Województwa Opolskiego
Liczba odwiedzin: 35

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry