Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku pn. WSPÓŁPRACA INTERDYSCYPLINARNA ŚRODOWISK SPORTOWYCH, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

ETAP KONKURSU TERMIN KOŃCOWY
Składanie ofert do 15.12.2023 r.
Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 30.12.2023 r.
Rozstrzygnięcie konkursu do 08.01.2024 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Żeromskiego 3 w Opolu, tel. 77 44 29 322/327, adres e-mail: m.zaba@opolskie.pl, e.swiatly@opolskie.pl.

 

Data ważności:15.12.2023
Osoba odpowiedzialna:Roman Stęporowski - Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 21.11.2023
Wytworzono przez: Ewa Światły
Opublikowano: 21.11.2023, 11:35
Opublikowano przez: Piotr Grzyb
Zmodyfikowano: 04.01.2024, 09:55
Zmodyfikowano przez: Piotr Grzyb
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 350

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry