Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku pn. LIDERZY GIER ZESPOŁOWYCH, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

ETAP KONKURSU TERMIN KOŃCOWY
Składanie ofert do 21.12.2023 r.
Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 15.01.2024 r.*
Rozstrzygnięcie konkursu do 22.01.2024 r.*

 

*Terminy mogą ulec zmianie, jednak z zachowaniem terminów określonych w pkt. VII ust. 3 i ust. 4 niniejszego ogłoszenia

Data ważności:21.12.2023
Osoba odpowiedzialna:Roman Stęporowski - Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 28.11.2023
Wytworzono przez: Ewa Światły
Opublikowano: 28.11.2023, 13:58
Opublikowano przez: Piotr Grzyb
Zmodyfikowano: 08.02.2024, 13:18
Zmodyfikowano przez: Piotr Grzyb
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 932

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry