Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Opolskiego i nadania Statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Opolskiego

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag lub propozycji zmian do projektu uchwały Sejmiku Województwa w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Opolskiego i nadania Statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Opolskiego

Termin przeprowadzenia konsultacji:

29.11.2023 r. – 13.12.2023 r.

Sposób konsultacji:

Ewentualne uwagi lub propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego będzie można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e mail: bdo@opolskie.pl na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiącego załącznik do uchwały nr LVIII/599/2023 Semiku Województwa Opolskiego z dnia 24 października 2023 r.

 

Dokumenty podlegające konsultacjom:

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Opolskiego i nadania Statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Opolskiego

 

Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego, na podstawie której rozpoczęto konsultacje, wraz z harmonogramem konsultacji:

Uchwała Nr 11067/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 listopada 2023 roku

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 28.11.2023
Wytworzono przez: Barbara Kamińska - Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
Opublikowano: 28.11.2023, 11:46
Opublikowano przez: Paweł Wójcik
Zmodyfikowano: 30.11.2023, 11:32
Zmodyfikowano przez: Amelia Gąsiorowska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 92

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry