Uchwała Nr 10922/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Plan działań zapobiegawczych mających na celu ograniczenie/wyeliminowanie ryzyka uznania umów inwestycyjnych za niekwalifikowalne w obszarze pożyczek udzielonych w ramach Zadania 2 Poddziałania 2.1.1 RPO WO 2014-2020 obejmującego swoim zakresem pożyczki płynnościowe, wprowadzone w odpowiedzi na globalną pandemię COVID-19

Rodzaj aktu prawnego:Uchwała Zarządu
Rok podjęcia (podpisania):2023
Status:Obowiązujący
Kadencja:VI 2018/2023
Data podjęcia (podpisania):14.11.2023
Nr aktu prawnego:10922/2023
Czego dotyczy dodawany akt prawny:Fundusze unijne (DPF)

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 14.11.2023
Wytworzono przez: Dyrektor Departamentu Programowania Funduszy Europejskich – Jacek Partyka
Opublikowano: 29.11.2023, 09:37
Opublikowano przez: Marzena Lukowska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 3

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry