DOA-ZP.272.32.2023 – „OCHRONA OSÓB I MIENIA UMWO”

Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym (bez negocjacji) na podstawie art. 275 pkt 1) Prawa zamówień publicznych o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 Pzp, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA.

Bezpośredni link: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bfca7d77-838d-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

Tryb zamówienia:Tryb podstawowy
Zamawiający:Województwo Opolskie
Data ogłoszenia:15.11.2023
Data ważności:31.01.2024

Metryczka

Wytworzono: 16.11.2023
Wytworzono przez: Marcin Puszcz - Dyrektor DOA
Opublikowano: 16.11.2023, 11:50
Opublikowano przez: Monika Elceser
Zmodyfikowano: 16.11.2023, 11:51
Zmodyfikowano przez: Monika Elceser
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 81

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry