“Op@lskie dla podstawówek – zdalne nauczanie zbliża!”

logo funduszy unijnych

Projekt: „Op@lskie dla podstawówek – zdalne nauczanie zbliża!”

Nr ewidencyjny wniosku: RPOP.09.01.01-16-0002/20

Decyzja nr RPOP.09.01.01-16-0002/20-00 o dofinansowaniu projektu pn. „Op@lskie dla podstawówek – zdalne nauczanie zbliża!” z możliwością otrzymania zaliczki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach: Osi priorytetowej IX Wysoka Jakość Edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji

W dniu 04.12.2020 r. została przyjęta uchwała nr 3884/2020  Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie przyjęcia decyzji o dofinansowanie projektu pn. „Op@lskie dla podstawówek – zdalne nauczanie zbliża!”, realizowanego w ramach RPO WO 2014-2020, którego beneficjentem jest Województwo Opolskie.

Beneficjent – Samorząd Województwa Opolskiego

Całkowita wartość projektu wynosi 16 468 100,00 PLN, w tym dofinansowanie z budżetu środków europejskich w wysokości 13 997 885,00 zł PLN, ze środków dotacji celowej w kwocie 1 646 810,00 zł PLN oraz wkład własny w wysokości 823 405,00 zł.

REALIZATOR:

– Samorząd Województwa Opolskiego

– Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w  Opolu

Opis projektu:

Szkoła w czasach koronawirusa  przeniosła się do Internetu. Organizacja zdalnej  nauki jest wyzwaniem logistycznym i technologicznym. Nauczyciele poszukują nowych, efektywniejszych sposobów nauczania. Podczas pierwszej fali epidemii SWO rozpoczął realizację projektu  „Op@lskie dla liceów – zdalne nauczanie zbliża”, polegającego na wsparciu szkół i nauczycieli w edukacji zdalnej. Kontynuacją realizowanych działań jest projekt „Op@lskie dla podstawówek – zdalne nauczanie zbliża”, skierowany do 383 szkół podstawowych woj. opo., w których zatrudnionych jest 11.046 nauczycieli. Projekt zakłada wsparcie szkół w zakresie wyposażenia ich w laptopy. Projekt nie zakłada bezpośredniego wsparcia uczniów, ani nauczycieli. Zakłada również przeprowadzenie kampanii edu.-świadomościowej.

Cel projektu:

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych, niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez wyposażenie szkół podstawowych województwa opolskiego w niezbędne narzędzia do pracy zdalnej, wynikającej z sytuacji epidemiologicznej w kraju, spowodowanej rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19.

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 06.10.2023
Wytworzono przez: Monika Jurek Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy
Opublikowano: 06.10.2023, 14:16
Opublikowano przez: Elżbieta Kluba
Zmodyfikowano: 09.10.2023, 09:02
Zmodyfikowano przez: Wioleta Duda
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 91

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry