Uchwała Nr 10389/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 września 2023 roku w sprawie podjęcia decyzji o uznaniu za niekwalifikowalne wydatków poniesionych w ramach umowy o dofinansowanie projektu nr RPOP.08.02.00-16-0034/19-00 pn. Stała ścieżka rozwoju RPO WO 2014-2020 realizowanego przez Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

Rodzaj aktu prawnego:Uchwała Zarządu
Rok podjęcia (podpisania):2023
Status:Obowiązujący
Kadencja:VI 2018/2023
Data podjęcia (podpisania):11.09.2023
Nr aktu prawnego:10389/2023
Czego dotyczy dodawany akt prawny:Fundusze unijne (DWF)

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 11.09.2023
Wytworzono przez: Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Funduszy Europejskich – Agnieszka Ślusarz
Opublikowano: 29.09.2023, 11:46
Opublikowano przez: Marzena Lukowska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 2

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry