Uchwała Nr 10387/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPOP.03.02.02- 16-0005/19-00, pn. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie , zawartej w dniu 13 sierpnia 2020 roku z Gminą Komprachcice w ramach RPO WO 2014— 2020

Rodzaj aktu prawnego:Uchwała Zarządu
Rok podjęcia (podpisania):2023
Status:Obowiązujący
Kadencja:VI 2018/2023
Data podjęcia (podpisania):11.09.2023
Nr aktu prawnego:10387/2023
Czego dotyczy dodawany akt prawny:Fundusze unijne (DPF)

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 11.09.2023
Wytworzono przez: Zastępca Dyrektora Departamentu Programowania Funduszy Europejskich – Małgorzata Kąpała
Opublikowano: 29.09.2023, 11:43
Opublikowano przez: Marzena Lukowska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 2

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry