Uchwała Nr 10370/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 4 września 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a tej ustawy pn. „DOKUMENTY STRATEGICZNE NGO”, skierowanego do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy

Rodzaj aktu prawnego:Uchwała Zarządu
Rok podjęcia (podpisania):2023
Status:Obowiązujący
Kadencja:VI 2018/2023
Data podjęcia (podpisania):04.09.2023
Nr aktu prawnego:10370/2023
Czego dotyczy dodawany akt prawny:Dialog obywatelski

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 04.09.2023
Wytworzono przez: Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego – Barbara Kamińska
Opublikowano: 21.09.2023, 13:51
Opublikowano przez: Marzena Lukowska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 11

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry