Uchwała Nr 10355/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 4 września 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację regionalnej konferencji podsumowującej działania i współpracę środowisk sportu szkolnego, skierowanego do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietna 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rodzaj aktu prawnego:Uchwała Zarządu
Rok podjęcia (podpisania):2023
Status:Obowiązujący
Kadencja:VI 2018/2023
Data podjęcia (podpisania):04.09.2023
Nr aktu prawnego:10355/2023
Czego dotyczy dodawany akt prawny:Sport i turystyka

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 04.09.2023
Wytworzono przez: Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki – Roman Stęporowski
Opublikowano: 21.09.2023, 11:18
Opublikowano przez: Marzena Lukowska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 19

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry