Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LV/562/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z 13 czerwca 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego naboru wniosków o dotacje w roku 2023 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków, znajdujących się na obszarze województwa opolskiego

Rodzaj aktu prawnego:Uchwała Sejmiku
Rok podjęcia (podpisania):2023
Status:Projekt
Kadencja:VI 2018/2023
Sesja:LVI
Data podjęcia (podpisania):24.07.2023
Czego dotyczy dodawany akt prawny:Kultura i dziedzictwo regionalne

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 24.07.2023
Wytworzono przez: Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego - Agnieszka Kamińska
Opublikowano: 18.08.2023, 12:12
Opublikowano przez: Radosław Nowosielecki
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 27

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry