Ogłoszenie konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą “Opolska Profilaktyka Szkolna – Pomoc ma Moc”

Zarząd Województwa Opolskiego w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym, ogłasza konkurs ofert na powierzenie w latach 2023-2024 realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą „Opolska Profilaktyka Szkolna – Pomoc ma Moc” – dotyczących:

  • przygotowania realizacji i realizacji w szkołach województwa opolskiego rekomendowanych programów profilaktycznych w zakresie profilaktyki uniwersalnej lub selektywnej, zawartych w bazie systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia,
  • realizacji w szkołach województwa opolskiego działań o charakterze superwizyjnym, konsultacyjnym i/lub pomocowym dotyczących profilaktyki zachowań ryzykownych oraz rozwiązywania problemów związanych z zachowaniami ryzykownymi – adresowanych do osób pracujących w szkołach, rodziców i uczennic/uczniów,
  • realizacji w szkołach województwa opolskiego Treningów Umiejętności Społecznych dla uczniów/uczennic klas I-III szkół podstawowych.

Oferty wraz z kompletem wymaganych załączników powinny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 września  2023 roku.

Informacje dotyczące konkursu udzielane są w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, pod numerem telefonu 504 195 687 lub e-mailowo j.ruszczewski@opolskie.pl

Data ważności:13.09.2023
Osoba odpowiedzialna:Jacek Ruszczewski

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 02.08.2023
Wytworzono przez: Jacek Ruszczewski
Opublikowano: 02.08.2023, 14:25
Opublikowano przez: Jacek Ruszczewski
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 472

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry