Zarząd Województwa Opolskiegoogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa poprzez organizację konferencji podsumowującej ponadregionalną współpracę organizacji turystycznych w ramach Wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Procedura niniejszego konkursu będzie przeprowadzana w oparciu o następujące terminy:

ETAPY KONKURSU

Składanie ofert do 08.08.2023 r.
Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 17.10.2023 r.
Rozstrzygnięcie konkursu do 06.11.2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Żeromskiego 3 w Opolu, adres e-mail: turystyka@opolskie.pl , tel. 77 44 29 323/ 77 5416811.

Data ważności:08.08.2023
Osoba odpowiedzialna:Roman Stęporowski - Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 18.07.2023
Wytworzono przez: Barbara Jagiełło
Opublikowano: 18.07.2023, 13:06
Opublikowano przez: Kamila Dzierżan
Zmodyfikowano: 29.08.2023, 13:16
Zmodyfikowano przez: Kamila Dzierżan
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 198

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry