Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku poprzez organizację regionalnej konferencji podsumowującej działania i współpracę środowisk sportu szkolnego, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ETAP KONKURSU TERMIN KOŃCOWY
 

Składanie ofert

 

Do 23 sierpnia 2023 r.*

 

Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert

 

do 15 września 2023 r.*

 

Rozstrzygnięcie konkursu

 

do 30 września 2023 r.*

 

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Żeromskiego 3 w Opolu, adres e-mail: sport@opolskie.pl, tel. 77 44 29 322 Ewa Światły, 77 44 29 327 Marta Kordzińska – Żaba.

Data ważności:23.08.2023
Osoba odpowiedzialna:Roman Stęporowski - Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 31.07.2023
Wytworzono przez: Ewa Światły
Opublikowano: 31.07.2023, 13:33
Opublikowano przez: Piotr Grzyb
Zmodyfikowano: 05.09.2023, 14:08
Zmodyfikowano przez: Piotr Grzyb
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 209

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry