Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej o proporcjonalnej długości do odcinka drogi krajowej

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej o proporcjonalnej długości do odcinka drogi krajowej.

Termin przeprowadzenia konsultacji:  07.07.2023 r. – 20.07.2023 r.

Sposób konsultacji: ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego będzie można zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr 9767/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej o proporcjonalnej długości do odcinka drogi krajowej oraz rozpoczęcia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, za pośrednictwem:

  1. poczty elektronicznej na adres e-mail dig@opolskie.pl,
  2. poczty tradycyjnej lub złożyć osobiście: w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Gen. J. Hallera 9, 45-869 Opole, lub w punkcie informacyjnym kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 – Ostrówek, 45-082 Opole.

Dokumenty podlegające konsultacjom:

  • projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej o proporcjonalnej długości do odcinka drogi krajowej

Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego, na podstawie której rozpoczyna się konsultacje:

Uchwała nr 9767/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 12.06.2023 r.

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 05.07.2023
Wytworzono przez: Karolina Superczyńska
Opublikowano: 05.07.2023, 14:28
Opublikowano przez: Karolina Superczyńska
Zmodyfikowano: 01.08.2023, 14:15
Zmodyfikowano przez: Radosław Tas
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 130

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry