Oświadczenie majątkowe – 2023, Rafał Bartek, Radny Województwa Opolskiego, kadencja: VI, 2018-2023

Imię:Rafał
Nazwisko:Bartek
Stanowisko:Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego
Kategoria:Radni Województwa
Rok:2023
Data utworzenia:22.06.2023

Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej

Zakres danych: Dane dotyczące osoby fizycznej
Podstawa prawna: art.27d ust. 1 ustawy o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 ze zm.)
Osoba wyłączająca: Dyrektor Biura Sejmiku -Damian Cedro

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 26.04.2023
Wytworzono przez: Radny Województwa Opolskiego - Rafał Bartek
Opublikowano: 22.06.2023, 12:32
Opublikowano przez: Radosław Nowosielecki
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 86

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry