Ogłoszenie o konkursie na Pielęgniarkę/Położną Oddziałową Oddziału Klinicznego Neonatologii – Pododdziału Patologii Noworodków Szpitala Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

 

 

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
ogłasza konkurs na stanowisko
Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Oddziału Klinicznego Neonatologii – Pododdziału Patologii Noworodków Szpitala Ginekologiczno- Położniczego i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

 

Miejsce oraz termin składania wymaganych od kandydatów dokumentów:
Oferty należy przesłać pocztą na adres: Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii, ul. Reymonta 8, 45-066 Opole lub złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8,

od poniedziałku do piątku w godzinach : 7:25 – 15:00 w terminie 10 dni od daty opublikowania ogłoszenia, tj. do dnia 12.06.2023 r.
Na kopercie powinno znajdować się: imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego kandydata, a także adnotacja o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Oddziału Klinicznego Neonatologii – Pododdziału Patologii Noworodków Szpitala Ginekologiczno- Położniczego i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu” (o terminie zgłoszenia decyduje data wpływu).

 

 

W załączeniu:

  • ogłoszenie o konkursie
  • załącznik nr 1 – oświadczenia
  • załącznik nr 2 – informacja dot. ochrony danych osobowych
Data ważności:12.06.2023
Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 02.06.2023
Wytworzono przez: Marek Chowaniec
Opublikowano: 02.06.2023, 12:57
Opublikowano przez: Adriana Urbaniak
Zmodyfikowano: 26.06.2023, 12:00
Zmodyfikowano przez: Adriana Urbaniak
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 87

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry