Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego mieszkańcom województwa w 2023 roku pn. „PROFESJONALIZACJA OSP W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM”, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU:

Składanie ofert do 7 czerwca 2023 r.

Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 08 lipca 2023 r. *

Rozstrzygnięcie konkursu do 23 lipca 2023 r. *

*Terminy mogą ulec zmianie, jednak z zachowaniem terminów określonych w pkt. VII ust. 3 i ust. 4 niniejszego ogłoszenia.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Biurze Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 17 w Opolu, adres e-mail: bdo@opolskie.pl ; nr tel.: 77 44 67 847 /  a.janus@opolskie.pl ; nr tel.: 77 44 67 843.

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 16.05.2023
Wytworzono przez: Barbra Kamińska - Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
Opublikowano: 16.05.2023, 13:21
Opublikowano przez: Paweł Wójcik
Zmodyfikowano: 18.07.2023, 14:58
Zmodyfikowano przez: Agnieszka Janus
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 544

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry