Uchwała Nr 9405/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2023 roku pn. „OPOLSKIE DLA MŁODZIEŻY NA 25 LAT OBRONY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO” skierowanego do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rodzaj aktu prawnego:Uchwała Zarządu
Rok podjęcia (podpisania):2023
Status:Obowiązujący
Kadencja:VI 2018/2023
Data podjęcia (podpisania):24.04.2023
Nr aktu prawnego:9405/2023
Czego dotyczy dodawany akt prawny:Dialog obywatelski

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 24.04.2023
Wytworzono przez: Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego – Barbara Kamińska
Opublikowano: 10.05.2023, 10:46
Opublikowano przez: Marzena Lukowska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 10

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry