Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2023 roku pn. „Opolskie UTW” skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

HARMONOGRAM

ETAP KONKURSU TERMIN KOŃCOWY
Składanie ofert do 05. 05. 2023 r.
Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 22. 05. 2023 r.*
Rozstrzygnięcie konkursu do 29. 05. 2023 r.*

 

*terminy mogą ulec zmianie, jednak z zachowaniem terminów określonych w pkt. VII ust. 3
i ust. 4 ogłoszenia

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 17 w Opolu, adres e-mail: duda@opolskie.pl tel. 77/ 44 67 834.

Data ważności:05.05.2023
Osoba odpowiedzialna:Monika Jurek - Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy UMWO

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 12.04.2023
Wytworzono przez: Monika Jurek - Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy UMWO
Opublikowano: 13.04.2023, 10:50
Opublikowano przez: Wioleta Duda
Zmodyfikowano: 30.05.2023, 09:16
Zmodyfikowano przez: Wioleta Duda
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 333

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry