Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie profesjonalizacji trzeciego sektora, budowania zdolności partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego pn. ” DIALOG I PARTNERSTWO SIŁĄ REGIONU ” skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

HARMONOGRAM

ETAP KONKURSU TERMIN KOŃCOWY
Składanie ofert do 11.05.2023 r.
Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 30.05.2023 r.
Rozstrzygnięcie konkursu do 05.06.2023 r.

 

*terminy mogą ulec zmianie, jednak z zachowaniem terminów określonych w pkt. VII ust. 3i ust. 4 ogłoszenia

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Biurze Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 17 w Opolu, adres e-mail: bdo@opolskie.pl, nr tel.: 77 44 67 847 lub adres e-mail: a.janus@opolskie.pl, nr tel.: 77 44 67 843

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 18.04.2023
Wytworzono przez: Barbara Kamińska - Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
Opublikowano: 18.04.2023, 11:46
Opublikowano przez: Paweł Wójcik
Zmodyfikowano: 10.07.2023, 12:18
Zmodyfikowano przez: Monika Jodko
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 379

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry