Kontrole przeprowadzane przez UMWO w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz jednostkach, którym powierzono wykonywanie zadań w imieniu samorządu województwa opolskiego

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl artykułu 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej,  prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 11.04.2023
Wytworzono przez: Wioletta Niedźwiedź
Opublikowano: 11.04.2023, 09:00
Opublikowano przez: Wioletta Niedźwiedź
Zmodyfikowano: 05.06.2024, 11:16
Zmodyfikowano przez: Wioletta Niedźwiedź
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 281

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry