Zarząd Województwa Opolskiegoogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn „OPOLSKIE DLA INTEGRACJI WIELOKULTUROWEJ” w 2023 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

HARMONOGRAM

Składanie ofert: do 27.04.2023 r.

Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert: do 25.05.2023 r.*

Rozstrzygnięcie konkursu: do 05.06.2023 r.*

*Terminy mogą ulec zmianie, jednak z zachowaniem terminów określonych w pkt. VII ust. 3 i ust. 4 ogłoszenia.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Biurze Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 17 w Opolu, adres e-mail: bdo@opolskie.pl ; nr tel.: 77 44 67 847;

a.gasiorowska@opolskie.pl ; nr tel.: 77 44 67 848.

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 28.03.2023
Wytworzono przez: Barbara Kamińska - Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
Opublikowano: 28.03.2023, 12:21
Opublikowano przez: Amelia Gąsiorowska
Zmodyfikowano: 12.06.2023, 15:40
Zmodyfikowano przez: Amelia Gąsiorowska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 727

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry