Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2023 roku pn. „OPOLSKIE DLA MŁODZIEŻY NA 25 LAT OBRONY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO” skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

HARMONOGRAM

Składanie ofert: do 22.03.2023 r.

Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert: do 21.04.2023 r.*

Rozstrzygnięcie konkursu: do 06.05.2023 r.*

*Terminy mogą ulec zmianie, jednak z zachowaniem terminów określonych w pkt. VII ust. 3 i ust. 4 ogłoszenia.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Biurze Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 17 w Opolu, adres e-mail: bdo@opolskie.pl ; nr tel.: 77 44 67 847

a.bednarska@opolskie.pl ; nr tel.: 77 44 67 849.

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 01.03.2023
Wytworzono przez: Barbara Kamińska - Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
Opublikowano: 01.03.2023, 12:54
Opublikowano przez: Amelia Gąsiorowska
Zmodyfikowano: 13.06.2023, 15:14
Zmodyfikowano przez: Paweł Wójcik
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 790

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry