Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego w 2023 roku pn. ,,Nowoczesna infrastruktura dla NGO w Opolskim”, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

HARMONOGRAM

ETAP KONKURSU TERMIN KOŃCOWY
Składanie ofert do 29.04.2023 r.
Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 08.07.2023 r.
Rozstrzygnięcie konkursu do 28.07.2023 r.

 

*terminy mogą ulec zmianie, jednak z zachowaniem terminów określonych w pkt. VII ust. 3
i ust. 4 ogłoszenia

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Biurze Dialogu
i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
ul. Piastowska 17 w Opolu, adres e-mail: bdo@opolskie.pl, nr tel.: 77 44 67 847 lub adres e-mail: p.wojcik@opolskie.pl, nr tel.: 77 44 67 845.

Dnia 05.04.2023r. dokonano korekty pomyłek pisarskich w załączniku ,,Ogłoszenie OKO Nowoczesna Infrastruktura dla NGO w Opolskim”:  w pkt. V ust.1 poprawiono datę zakończenia zadania z 31.12.2022r. na 31.12.2023r.; w pkt. VI ust. 2 poprawiono datę terminu składania ofert z 29.04.2022r. na 29.04.2023r. Korekty dokonano, również w załączniku ,,Karta oceny merytorycznej” gdzie w nagłówku zmieniono rok w nazwie konkursu z 2022 na 2023.

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 29.03.2023
Wytworzono przez: Barbara Kamińska - Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
Opublikowano: 29.03.2023, 13:15
Opublikowano przez: Paweł Wójcik
Zmodyfikowano: 21.07.2023, 14:23
Zmodyfikowano przez: Paweł Wójcik
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 3767

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry